Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Gå til en af vores andre webshops

Klonmarkvandring - Jylland

Som en del af GUDP-projektet "Vegetativ Formering af Eliteplanter" afholdes to besøg i klonforsøg med nordmannsgran.

Kom og se klonforsøg fra efteråret 2014. Ulrik Braüner fra IGN, Københavns Universitet, fortæller om resultaterne af forsøget. 

Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese), og det er tydeligt at se, hvor ens klonerne er.

Ulrik Nyvold fra TECHTREE vil give en status på markedet for kommercielle kloner.

Forsøgsvært Christian West fortæller om kulturer anlagt forår og efterår og betydning af vanding. 

Endelig vil Kenneth Klausen fra Danske Juletræer kort fortælle om aktuelle dyrkningstiltag og markedssituationen for juletræer, herunder trætyper til de forskellige markeder. 

Sted
Krogager Skovbrug
Albækvej 3
7500, Holstebro, Vestjylland, DK