Roundup Bio - Glyphosat - 20 liter

På lager

Levering i Danmark: 2-3 dage


Roundup ukrudtsmiddel til skovkulturer, 20 liter

Roundup (Glyphosat / Glyfosat) må kun bruges til ukrudtsbekæmpelse i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs.

Må tillige anvendes til ukrudtsbekæmpelse under frugttræer, i ikke-spiselige havebrugs- planteskole- og skovkulturer, samt på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer og jernbaner.

Kæmpebjørneklo og hestehov må bekæmpes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet ved pensling eller med håndholdt sprøjte.

Anvendelse: Glyphosat anvendes til kulturforberedelse og til bekæmpelse af kvik, skovgræsser, gederams, ørnebregne, kaprifolium, brombær, hindbær, træagtig opvækst af birk, asp, røn, hyld m.v. i kulturer af nordmannsgran, grandis og rødgran.

Roundup kan også anvendes til at hindre stødskudsdannelse ved påsmøring på friske stødflader.

Følgende arter tåler ikke glyphosat: Løvtræer med blade, nobilis, cypres og lærk. Forbehold: Må ikke anvendes på arealer nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer osv.). Der er en afstand på 10 meter for mange af handelsprodukterne. Barclay Gallup Super 360, Glyfonova 450 Plus og Glyfonova Plus har ingen afstandskrav (0 meter).

Midlet må ikke anvendes på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

  • 20 liter dunk

Hent sikkerhedsdatablad her.

Vær opmærksom på, at du fra 1. juli 2020 skal være tilknyttet et CVR-nummer med autorisation til udbringelse af sprøjtemidler for at købe professionelle sprøjtemidler på vores webshop.

Vær den første til at skrive en kommentar