Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

Generalforsamling - Danske Juletræer

Danske Juletræer afholder ordinær generalforsamling den 30. april 2024 kl. 16-18.

Generelforsamlingen begynder med bidragermøde i Forskningsenheden.

Dagsordenen for generalforsamlingen er

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forslag, der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af eventuelt honorar til bestyrelsens medlemmer.
6. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse.
7. Valg af suppleanter
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

 

Som noget nyt er det muligt at deltage i generalforsamlingen via livestreaming, men vær opmærksom på, at man ikke kan stille spørgsmål eller stemme via denne form for deltagelse. Hvis du deltager via livestreaming, opfordres du derfor til at give fuldmagt til bestyrelsen eller en kollega/bekendt, som er fysisk til stede på generalforsamlingen.

Efter generelforsamlingen er foreningen vært ved en middag (kræver tilmelding).

Tilmeld dig her.

OBS: Kun for medlemmer af Danske Juletræer.

Tid
30. april 2024 kl. 16:00 - kl. 18:00
Sted
Velas
Damsbovej 11
5492, Vissenbjerg, Danmark