Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

Sådan sår du selv dine juletræer og skovfrø

Hvis du vil prøve kræfter med selv at så dine juletræs- og skovfrø, er det vigtigt, at frøene får den rette behandling både før, under og efter såning. På den måde opnår du det bedste udbytte af dine frø. Får frøene den rette behandling og dermed de optimale betingelser for spiring, kan du spare mange penge på planteindkøb.

Forbehandling af skovfrø og frø til juletræer

Inden såning er det vigtigt at give frøet den rigtige forbehandling. Køber du dine frø hos HD2412, vil den optimale fremgangsmåde for den pågældende frøart stå på frøposen.

Mange af de arter af skov- og landskabsfrø, der anvendes i Nordeuropa har en såkaldt frøhvile. Det betyder, at frøet ikke uden videre kan spire, selv om det har optimale spireforhold.

Udblødning og støbsætning af frø

Før forbehandlingen kan finde sted, skal frøene først udblødes (støbsættes) i vand i 1-2 døgn. Det kan være en god ide at hælde frøene i jutesække eller lærredsposer, afhængig af mængden af frø. Det er vigtigt kun at fylde sækken halvt op, da frøet svulmer op og kan komme til at fylde op til det dobbelte, når det optager vandet. Er sækken helt fyldt, risikerer du derfor, at frøet vil blive ødelagt på grund af presset.

Under udblødningen kan der udvaskes stoffer, som kan skade frøet, hvis de ophobes omkring frøene. Du bør derfor anbringe sækken eller posen i rindende vand. Alternativt kan du udskifte vandet jævnligt.

Når støbsætningen er overstået, er vandindholdet tilstrækkeligt hævet i frøet. Det skal nu dryppe af i et døgns tid, hvorefter det er klar til at blive forbehandlet.

Forbehandling af skov- og landskabsfrø

Under forbehandlingen skal frøet holdes fugtigt, men ikke vådt. Anbring frøene et sted med en konstant temperatur på 5⁰C. På den måde vil spirehvilen ophæves efter det antal uger, der er gældende for den enkelte art (dette vil også stå på posen, hvis du køber frø hos HD2412).

Husk at tjekke frøene jævnligt og tilføre dem fugt, når det er påkrævet. Vær opmærksom på, at nogle frøarter kan begynde at spire frem ved 5⁰. Det gælder eksempelvis nordmannsgran, som derfor kan begynde at spire under forbehandlingen. Andre arter begynder først at spire, når de bliver udsat for højere temperaturer.

Den korrekte forbehandling af frø til juletræer og skov kan altså opsummeres i disse fire punkter: 

  • Frøet fugtes op
  • Efterfølgende afdrypning
  • Opbevares ved 5⁰C i den anførte periode
  • Omrøres ugentligt

Udsåning af juletræsfrø og skovfrø

Det optimale areal til udsåning af skov- og landskabsfrø er et åbent areal med let veldrænet jord, hvor der er mulighed for at vande, og hvor ukrudtstrykket i jorden og omgivelserne er lavt.

Før såning af dine frø

De fleste skovfrøarter er følsomme for svampesygdomme under fremspiringen. Derfor bør du undgå overvanding og en tung vandlidende jord.
Du kan med fordel klargøre jorden i god tid inden såningen, så den første "bølge" af nyspiret ukrudt kan bekæmpes, inden du sår dine juletræs- eller skovfrø.

Jorden pløjes og harves/fræses, så du får et ensartet såbed til dine frø.
Det bedste resultat opnås ved at så i en velbearbejdet jord, når jordtemperaturen kommer over 8 grader, hvilket typisk vil være i perioden fra omkring 1. april til 1. juli. 

Såning af dine juletræer og skovfrø

Frøet kan enten sås i rækker eller bredsås i bede på op til en meter afhængig af, hvilket udstyr du har til at radrense og vedligeholde arealet.

På frøpakken er vedhæftet oplysninger omkring frø pr. kg. og frøets spireevne. Disse oplysninger sammen med dine ønsker til plantetæthed danner grundlag for, hvor tæt du skal så frøene. 200 – 400 planter pr. m2 et godt udgangspunkt. 

Det er desværre ikke alle frø, der bliver til planter. Nogle vil blive angrebet af svampesygdomme, og andre har ikke vitaliteten til at blive til et træ. Succesraten er meget forskellig fra lokalitet til lokalitet og faktorer som vejr, jordtype og teknik er afgørende for, hvilket resultat du får. Man må derfor gøre sig sine egne erfaringer under de dyrkningsforhold, man har til rådighed.

Skovfrø sås i 1 til 2 cm's dybde afhængig af frøets størrelse. Et lille frø kræver kun en lille sådybde og større frø kræver en større sådybde. I stedet for at dække med jord, kan man med fordel dække med vasket/kalkfrit sand. 
Efter såning og dækning bør du tromle med glattromle eller lignende for at sikre, at frøet har en god jordkontakt. 

Efter såning af dine frø

De fleste skovfrø er eftertragtet af fugle, både når de ligger i jorden og efter fremspiring. Man kan derfor med fordel dække arealet med skyggenet på bøjler, hvilket også giver et godt klima for fremspiring.
Fra såning til endt fremspiring er det vigtigt at holde jorden let fugtig og vande, hvis dette bliver nødvendigt.

Del denne