Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

pH-værdier og mangelsymptomer i juletræer

Før udplantning af juletræer på et nyt areal, bør du altid få foretaget en jordbundsanalyse for at være sikker på, at arealet egner sig til dyrkning af juletræer. På den måde kan eventuelle mangler på næringsstoffer kortlægges og afhjælpes, inden arealet tilplantes.

Lav eller høj pH-værdi i arealer med juletræer

Viser din jordbundsanalyse, at jorden er præget af en lav pH-værdi, kan du forsøge at afhjælpe problemet med kalkning.

Er der derimod en høj pH-værdi på arealet, kan det være næsten umuligt at sænke denne. 

Herunder kan du se de anbefalede pH-værdier for fyrretræarter og grantræarter.

  • Fyrretræarter: 5,0 - 6,0
  • Grantræarter: 4,5 - 5,5 

Toleranceværdierne på de forskellige arter er dog ret stor, så det vil stadig være muligt at opnå en god vækst, selvom arealet ligger på grænseværdierne.

Det er dog problematisk at dyrke nordmannsgran på arealer med en pH-værdi på 6,5 eller derover. 

pH-værdiens indvirkning på optagelse af næringsstoffer

Selvom jorden har en god sammensætning af næringsstoffer, er planterne ved en for lav eller for høj pH-værdi ikke længere i stand til at optage disse. Dette kan føre til ekstreme mangelsymptomer, og en øget gødskning vil ikke afhjælpe problemet.

Det er ikke kun optagelsen af de vigtigste næringsstoffer, der er blokeret ved forkerte pH-værdier, men også optagelsen af mikronæringsstoffer som bor, kobber, jern og zink vil være forringet eller helt blokeret.

Den manglende optagelse af næringsstoffer i træerne viser sig ved mindre skud, kortere og smallere nåle, lys eller endda gul/hvidlig nålefarve, nåletab og nekrose på nålespidsen. Rodvækst og dermed rodmasse reduceres.

Herunder kan du se rodudvikling, nålefarve og generel vækst ved forskellige pH-værdier.

Fra venstre mod højre: For høj pH-værdi, høj pH-værdi, optimal pH-værdi.

Træarter egnet til høj pH-værdi

Her kan du se, hvilke af de mest almindelige fyrre- og grantræarter, der egner sig og ikke egner sig til udplatning på arealer med en høj pH-værdi.

Egnet Nogenlunde egnet Uegnet
Abies concoler Picea abies Abies nordmanniana
Abies lasiocarpa Abies homolepsis Abies bornmuelleriana
Picea engelmannii Abies grandis Abies koreana
Picea pungens    
Pinus nigra austriaca    

 

Del denne