Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

Grenretning og reparation af juletræer

Der findes en mængde værktøjer og metoder til at rette og reparere grene med forkert vækst eller skader som f.eks. S-toppe, knækkede toppe samt opretstående eller asymmetriske grene.

Reparation af asymmetriske grene

Hvis du har grene, der ikke sidder symmetrisk omkring stammen, kan du bruge grenrettere til at tvinge grenene tilbage til det rigtige sted. Grenretterne kan hægtes fast omkring grenene og sættes sammen, så de både kan trække grenene i samme grenkrans sammen og samtidig tvinge dem nedad mod grenkransen nedenunder. Der findes også såkaldte grengafler i både træ og plastik, som kan bruges til samme formål.

Afkortning af for lange topskud

Er dine topskud skudt lidt for meget i vejret sidste år, kan du tidligt om foråret klippe topskuddet af i den ønskede længde og udvælge en knop, som skal danne den nye top. Det er afgørende, at knoppen er nordvendt, og toppen klippes af i en vinkel på 45 grader umiddelbart over knoppen (ved sommerbeskæring). Ved vinterbeskæring er det vigtigt at klippe topskuddet af min. 1 cm. over den udvalgte knop for at undgå, at knoppen tørrer ud. 

Knopretteren sættes på topskuddet, før knoppen begynder at gro om foråret og fjernes igen efter ca. to måneder.

Denne metode fungerer rigtig godt på rødgran, men kan dog give udfordringer i nordmannsgran.

Reparation af skader på topskud

Ødelagte toppe i juletræer er et udbredt problem. Problemet skyldes ofte fugleskader, hagl eller manglende udspring af knopper, der er døde af hård eller sen frost. Har du knækkede eller skæve topskud forårsaget af fugle, topskudsregulering eller andet, så er der hjælp at hente.

Du kan rette et bøjet topskud eller en sidegren, som skal danne nyt topskud, op ved at fastgøre en bambuspind til grenen med Max bånd eller plastbindere. Alternativt kan du bruge en topspiral, som vindes rundt om grenen, der skal blive til den nye top og holder denne i den rigtige position, indtil grenen er afhærdet. 

Formning af øverste grenkrans med topringe 

På træer hvor den øverste grenkrans er præget af opretstående grene, kan du anvende topringe i metal eller plast til at tvinge grenene ned i den korrekte position.

Topringene skal tidligst sættes på i september, hvor længdevæksten i grenene er aftaget. Sætter du dem på for tidligt, risikerer du, at grenene kommer til at bøje opad uden for ringen. Husk også at fjerne topringen igen før udspring det efterfølgende år. Hvis du bruger topringen i plast, kan du bruge en fugle- eller multiklemme til at holde ringen fast i den rigtige position.

Del denne

Vi deler den nyeste viden i branchen med dig og giver dig tips og gode råd til dyrkningen af dine juletræer