Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

Provenienser og arter til juletræer og pyntegrønt

Et juletræ er ikke bare et juletræ.

Det kan være svært at se skoven for bare træer, når man taler om provenienser og arter inden for juletræs- og pyntegrøntsproduktion.

De mest almindelige arter til juletræs- og pyntegrøntsproduktion

Her på siden kan du finde information om de mest gængse arter til juletræs- og pyntegrøntsproduktion i Danmark og Europa og se, hvilke jordbundstyper og klimatiske forhold de forskellige træer egner sig til.

Der findes mange forskellige arter og provenienser inden for nordmannsgran og andre nåletræsarter, og det er vigtigt at overveje, hvilken produktion du vil satse på samt tage de klimatiske og jordbundsmæssige forhold i betragtning, når du skal afgøre, hvilke arter du vil dyrke.

Abies nordmanniana Apsheronsk

Abies nordmanniana Apsheronsk

 • Naturligt voksested: Nordkaukasus, Rusland
 • Meter over havets overflade: 800-950 meter
 • Klima: Subkontinental til kontinental
 • Udspring: Sen
 • Vækst: Smal til middelbred
 • Nållængde: Lang
 • Fylde: Ringe

Abies nordmanniana Apsheronsk er træet med den bedste herkomst, hvis man vil plante i klimatisk vanskelige områder. Træet er nemlig meget hårdført over for frost i løbet af vintermånederne. Med Apsheronsk får du et smallere træ end ved f.eks. Ambrolauri Tlugi.

Kendetegn og anvendelse af Apsheronsk

Apsheronsk har lidt mindre internodier og er derfor et træ med mindre fylde end f.eks. Arkhyz. Efter plantning vokser Abies nordmanniana Apsheronsk noget langsommere end mange andre herkomster.

Med Apsheronsk får du et smallere træ end ved f.eks. Ambrolauri Tlugi, men begge herkomster er meget velegnede til produktion af både juletræer og pyntegrønt.

Dyrkning og høst af Abies nordmanniana Apsheronsk

Nordmannsgran kan dyrkes i såvel potter som på mark, så længe jorden er veldrænet og har et reaktionstal på 5,5-6,5. Når det er sagt, kan træet vokse på de fleste jordbundstyper, så længe det placeres i fuld sol.

Abies nordmanniana kan formklippes og vil tit kræve topskudsregulering. For at undgå skader på nålene forårsaget af lus og galmider, vil der oftest være behov for bekæmpelse af utøj. Produktionstiden for at producere et juletræ af denne herkomst med en størrelse på 1,75-2 meter vil typisk være 9-12 år.

Abies nordmanniana Ambrolauri

 • Naturligt voksested: Kaukasus, Georgien
 • Meter over havets overflade: 1150-1400
 • Klima: Kystnært
 • Udspring: Middel
 • Vækst: Meget bred og kraftig
 • Nållængde: Meget lang
 • Fylde: Meget god

Størstedelen af det frømateriale, der anvendes inden for nordmannsgran, har sin oprindelse på Ambrolauri, Tlugi skråningerne i Georgien.

Ambrolauri er da også den herkomst, som er den mest anvendte til juletræer i Vesteuropa. Dette skyldes i høj grad den pæne symmetri i træet, den kraftige nålefylde og evnen til fastholde nålene efter fældning.

Kendetegn og anvendelse af nordmannsgran

Denne proveniens kendetegnes, ud over nålefylden, blandt andet ved et stort antal grene i grenkransen, mange internodiegrene på stammen, god grenvinkel og et relativt sent udspring. Alle disse egenskaber er med til at sikre et højt udbytte af salgbare træer samt reducere risikoen for frostskader i foråret.

Abies nordmanniana Ambrolauri Tlugi er velegnet til såvel produktion i potter som på mark. Mens træet er meget velegnet som juletræ, er nordmannsgran også godt til klippegrønt.

Dyrkning og høst af nordmannsgran

Dyrkningsmæssigt kræver nordmannsgran en veldrænet jordbund med reaktionstal på 5,5 – 6,5.  Proveniensen er ikke egnet til udplantning på frostudsatte steder, men kan vokse på de fleste jordbundstyper. Træet kræver dog en placering i fuld sol. Kan formklippes og vil ofte kræve topskudsregulering samt bekæmpelse af lus og mider. Produktionstiden for et juletræ på 1,75-2 meter er typisk omkring 9-12 år.

 

 

Abies nordmanniana Ambrolauri
Abies lasiocarpa

Abies lasiocarpa

 • Naturligt voksested: Det nordvestlige USA og Canada
 • Meter over havets overflade: 1.700-1.800 
 • Klima: Kontinental
 • Udspring: Tidligt
 • Nållængde: God
 • Fylde: Ringe

Abies lasiocarpa, klippeædelgranen, stammer fra det nordvestlige USA og Canada, hvor den vokser naturligt i bjergene. Under disse forhold kan træet blive op til 20 meter højt. 

Kendetegn og anvendelse af klippeædelgran

Klippeædelgran har en slank vækstform med korte og vandrette til opretstående hovedgrene. Barken er glat og grålig på de unge træer. Nålene er blålige, hvilket gør træet utrolig smukt og dekorativt - og det holder tilmed på nålene længe efter fældning.

Abies lasiocarpa er især populært som juletræ i Norge og Sverige, men anvendes også i høj grad som prydtræ i haver og parker.

Dyrkning og høst af Abies lasiocarpa

På en veldrænet jord vil træet trives. Lange perioder med fugtigt vejr og våd jord vil således kunne betyde, at klippeædelgran bliver angrebet af råd og nålesvamp.

Eventuelle fejl kan nemt rettes med formhugning, som Abies lasiocarpa tåler godt. Træet er meget hårdført over for vind og vintervejr, men kan dog skades af sen forårsnattefrost.

 

Abies bornmuelleriana

 • Naturligt voksested: Vesttyrkiet
 • Meter over havet: 1200-1400
 • Klima: Subkontinental
 • Udspring: Tidligt
 • Vækst: Middelbred
 • Nållængde: God
 • Fylde: Ringe

Abies bornmuelleriana er en nær slægtning til nordmannsgran. Dog gør dens gode højdevækst og i det hele taget staturen på træet, at den bliver mere regelmæssig end nordmannsgranen. 

Kendetegn og anvendelse af Abies bornmuelleriana

Dette er et træ, som gerne vokser opad. Nålene er stive og sidder hele vejen rundt om grenen, hvilket giver træet et fyldigt udtryk. Samtidig gør nålenes lyse underside, at dette træ får en næsten sølvagtig glans.

Dyrkning og høst af Abies bornmuelleriana

På den positive side gør den regelmæssige opbygning af træet, at der vil være et væsentlig højere udbytte af salgsklare træer og endda flere primatræer i en kultur med Abies bornmuelleriana i forhold til en kultur med nordmannsgran. 

Omvendt gør det tidlige udspring, at dette træ er sårbart over for forårsnattefrost, og den specielle nålesætning gør, at herkomsten ikke er velegnet til pyntegrønt.

Abies bornmuelleriana
Krasnaja

Krasnaja

 • Naturligt voksested: Nordkaukasus, Rusland
 • Meter over havet: 1400-1600
 • Klima: Subkontinental
 • Udspring: Sent
 • Vækst: Smal til middelbred
 • Nållængde: Kort
 • Fylde: Ringe

Krasnaja egner sig specielt til plantning i subkontinentale områder. Vinterhårdførheden for denne herkomst er en af de højeste blandt de georgiske herkomster, men overgås dog af Apsheronsk og Arkhyz. 

Kendetegn og anvendelse af Krasnaja

Vælger du denne art til din juletræskultur, får du et smallere træ med korte nåle og en forholdsvis ringe fylde. Er det den type træer, dine kunder efterspørger, er Krasnaja et godt valg.

Dyrkning og høst 

Arten er ikke den bedste til det danske klima, men kan dog sagtens gro på de danske jorde. Det sene udspring gør, at træet er velegnet til steder, hvor der er risiko for forårsfrost. Krasnaja er et træ, der hurtigt kommer i vækst efter plantning, så du vil kunne have salgsklare træer efter 7-8 år.

Borshomi

 • Naturligt voksested: Lille Kaukasus, Centralgeorgien
 • Meter over havet: 800-1400 
 • Klima: Maritim til subkontinental
 • Udspring: En kende senere end Ambrolauri
 • Vækst: Middelbred
 • Nållængde: Meget lang
 • Fylde: Meget god

Med Borshomi får du et træ, der er bedre til at tåle vinterfrost end Ambrolauri og således er mindre plaget af knopdød efter hård frost.

Kendetegn og anvendelse af Borshomi

Borshomi er et regelmæssigt og kønt træ, der med sine lange mørkegrønne nåle, middelbrede facon og kraftige fylde vil falde i de flestes smag som juletræ.

Dyrkning og høst

Dette træ egner sig til mange forskellige klimaer og er med sin vinterhårdførhed en taknemmelig art til dyrkning i Danmark.

Borshomi udmærker sig i forhold til Ambrolauri ved at have en god vækst hurtigt efter plantning og en generelt bedre facon. 

Antallet af prima træer i en kultur med Borshomi vil som regel være højere end i en kultur med Ambrolauri, hvorved udnyttelsen også stiger.

Borshomi
Beshumi

Beshumi

 • Naturligt voksested: Lille Kaukasus, Sydgeorgien
 • Meter over havet: 1800-2000
 • Klima: Maritim til kontinental
 • Udspring: Senere end Ambrolauri
 • Vækst: Middelbred
 • Nållængde: Lang
 • Fylde: Meget god

Med Beshumi får du et træ, der egner sig særligt til produktion af pyntegrønt.

Kendetegn og anvendelse af Beshumi

Denne herkomst har en tæt og relativ smal vækst, men med lange nåle og en god fylde. Den tætte og buskede nålesætning gør træet velegnet til pyntegrønt.

Dyrkning og høst

Efter plantning er Beshumi langsom til at komme i vækst, så der skal påregnes god tid til udvikling af kulturen.

Arten er ikke så hårdfør over for vinterfrost, så hvis man vil plante på frostudsatte steder, anbefales dette træ ikke.

Artvin-Savsat-Yayla

 • Naturligt voksested: Lille Kaukasus, Tyrkiet
 • Meter over havet: 1600-1800
 • Klima: Subkontinental-kontinental
 • Udspring: Middel
 • Vækst: Smal
 • Nållængde: Kort
 • Fylde: God

Med denne herkomst får du et træ, der er velegnet til kulturer med kort omdrift.

Kendetegn og anvendelse

Da Artvin-Savsat-Yayla er et træ, som hurtigt kommer i vækst efter plantning, egner det sig godt til træer i de små sortimenter og således til kulturer med lille rækkeafstand. 

Nålenes farve er bemærkelsesværdig flot og dyb mørkegrøn, hvis du gøder træet korrekt.

Dyrkning og høst af Artvin-Savsat-Yayla

Planter du Artvin-Savsat-Yayla på gode boniteter, må du forvente, at vækstregulering bliver nødvendigt, da arten vokser stærkt. Med den korrekte vækstregulering kan du dog forvente et flot træ, som sjældent plages af frostskader, og som med sin hurtige startvækst egner sig godt til produktion af små træer.

Artvin-Savsat-Yayla
Tversted F 527

Tversted F 527

 • Naturligt voksested: Nordjylland, Danmark
 • Meter over havet: 50
 • Klima: Maritim til subkontinental
 • Udspring: Middel
 • Vækst: Middelbred til bred
 • Nållængde: Meget lang
 • Fylde: Meget god

Tversted F 527 er en efterkommer af Borshomi, som den har fået sine gode egenskaber fra: mindre grad af knopdød efter vinterfrost, hurtig start efter plantning og en pæn facon.

Kendetegn og anvendelse af Tversted F 527

Tversted F 527 har, takket være det barske klima i Nordjylland, opnået en bedre vinterhårdførhed end sin forgænger, Borshomi. Du kan kende denne art på en generel høj udnyttelse. Tversted F 527 er et godt valg, hvis du vil dyrke træer til pyntegrønt, men træets flotte form gør det også velegnet som juletræ.

Dyrkning og høst

Dette træ egner sig, ligesom sin forgænger Borshomi, til mange forskellige klimaer og er med sin vinterhårdførhed et godt valg til dyrkning i det danske klima.

Tversted F 527 har i modsætning til Ambrolauri en god vækst hurtigt efter plantning og en generelt pænere facon. 

Også hvad angår udnyttelsesgraden udmærker Tversted F 527 sig i forhold til en kultur med Ambrolauri. Du kan derfor regne med at få flere træer i prima kvalitet, hvis du vælger Tversted F 527 til din kultur.

Abies fraseri

 • Naturligt voksested: Smokey Mountains, North Carolina og West Virginia
 • Klima: Subkontinental
 • Udspring: Middel
 • Vækst: Smal
 • Nållængde: Kort
 • Fylde: Ringe

Abies fraseri, den østamerikanske ædelgran, er den mest anvendte art til juletræsproduktion i USA. På østkysten udgør arten hele 90% af sortimentet inden for juletræer.

Kendetegn og anvendelse af Abies fraseri

Dette i forvejen smalle træ er nemt at forme og tilhugge, så det får den eftertragtede slanke kegleform, som amerikanerne kan lide. Ved at formklippe træet, vil du, udover formen, også opnå et tættere træ, som mange kunder efterspørger. 

Østamerikansk ædelgran er kendetegnet ved en god nålefasthed, som også bidrager til populariteten i hjemlandet.

Dyrkning og høst af østamerikansk ædelgran

Ønsker du at dyrke "amerikanertræer", så er Abies fraseri svaret. Som nævnt ovenfor kræver træet en vis form for formklipning, men da arten tåler denne behandling godt, er der mindre risiko for "begynderfejl". 

Abies fraseri
Abies koreana

Abies koreana

 • Naturligt voksested: Sydkorea
 • Meter over havet: 1.000-1.900
 • Klima: Kontinental
 • Udspring: Sen
 • Vækst: Smal
 • Nållængde: Kort
 • Fylde: Ringe

Vælger du at plante koreagran, får du et hårdført og meget dekorativt træ.

Kendetegn og anvendelse af Abies koreana

Abies koreana er et kompakt, mindre træ med mørkegrønne nåle og et af de smukkeste nåletræer, vi har. Koreagran vokser langsommere end mange andre ædelgraner, og bliver sjældent mere end 15 meter højt.

Allerede fra træet er omtrent en meter højt, begynder det at sætte små kogler, som står oprejst på grenene. Koglerne er lilla til blåviolette i farven og meget dekorative. De udvikler sig henover sommeren for til sidst at bryde op, når vinteren kommer. 

Koreagran er velegnet som juletræ, både til produktion i potter og mark. Træet har også i mange år fundet anvendelse i haver og parker verden over.

Dyrkning og høst af koreagran

Dyrkningsmæssigt er arten meget lig nordmannsgran og kan således også formklippes.

Koreagran kræver en placering i fuld sollys, men er meget hårdfør over for vindpåvirkning og frost, både om vinteren og om foråret.

Du kan plante arten på de fleste jordtyper, og den er desuden meget resistent over for svampesygdomme. 

Del denne