Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

Knopdannelse og vækst i juletræer

Andelen af træer i prima kvalitet bliver større og større med de forbedrede dyrkningsmetoder, som efterhånden praktiseres overalt. Knopdannelse, rodsystem og dyrkningsmetoder er med til at afgøre kvaliteten af det færdige træ.

Topknopper og grenkransknopper

Topknopper og grenkransknopper

I vækstfasen er et topskud med mange internodieknopper vejen til et træ af høj kvalitet, og har træet et tilstrækkeligt antal grenkranse med den rigtige afstand, når det er klar til høst, er du godt på vej til at have et prima juletræ.

Knopperne for enden af grenene, grenkransknopperne, giver træet dets ydre fylde, mens internodieknopperne giver den indre fylde. Træet skal altså helst sætte et højere antal af knopper hvert år for at kunne opnå en høj klassificering. På skitsen ser du, hvor mange knopper du i gennemsnit skal sigte efter på hvert træ for at få træer, der er lette at sælge til en god pris. 

Du kan allerede se, hvor mange knopper der kommer på næste års skud i løbet af udspringet i maj/juni måned. Genetikken i træet er selvfølgelig afgørende for antallet af knopper, men også koncentrationen af plantehormonet cytokinin i skuddet har meget at sige.

Cytokinin bliver hovedsageligt dannet i rodspidserne og transporteres i veddet, som er de vandførende dele i planten, og videre op i planten. Der er observeret en virkning af hormonet selv ved meget lave koncentrationer i plantevævet. Mængden af aktive rodspidser på tidspunktet for udviklingen af knopper hænger selvfølgelig tæt sammen resultatet. Andre omstændigheder i planten, såsom udvikling og vitalitet, har naturligvis også indvirkning på dannelsen af knopper. 

Hvordan optimerer man væksten i rodsystemet på juletræer?

Rødder skal have luft, vand og næring for at gro.

Helt grundlæggende er det vigtigt med en god jordstruktur med mange porer, hvor luften kan komme ned til rødderne. 

For at give juletræerne en god start, er det vigtigt, at du inden plantning får bearbejdet din jord korrekt, når vejret er til det. På den måde vil du kunne forbedre krummestrukturen i jorden og give træerne mulighed for hurtigt at sprede deres rødder. 

Fugtigheden i jorden under knopdannelsen har vist sig at have en påvirkning på antallet af dannede knopper. 

Planter du dine træer et år, hvor foråret bliver tørt, må du forvente en negativ effekt på dannelsen af knopper. Det samme gør sig gældende de første år efter plantning af træet. Derfor kan du med fordel plante dine juletræer om efteråret, hvor der oftest er mere fugt i jorden. Når du planter i det tidlige efterår, kan planterne nå at sætte nye rødder og etablere sig godt på deres nye voksested i løbet af den fugtige efterårs- og vinterperiode, inden den ofte tørre forårsperiode sætter ind. På den måde er træerne bedre rustet og kommer hurtigere i gang, når foråret og den nye vækstsæson går i gang.

Plantning, dyrkningsmetoder og juletræsplanter

Plantning, dyrkningsmetoder og juletræsplanter

I selve plantningen af juletræerne er det vigtigt at sørge for, at siderne af plantehullet ikke trykkes for hårdt sammen. Sker det, vil rødderne blive forhindret i at kunne brede sig i jorden, og træet vil få såkaldte "flade" rødder. Den optimale plantningsteknik er derfor tredimensionel, så træet får mulighed for en fri rodudvikling.

På tegningen ovenfor kan du se de to mest gængse plantningsteknikker, hulplantning og rilleplantning. 

Hvilke dyrkningsmetoder kan sikre kvaliteten i juletræerne?

Ud over de allerede nævnte plantningsmetoder og vækstforhold, har gødskning og ukrudtsbekæmpelse stor indvirkning på rodvæksten og dermed cytokininproduktionen, som jo er afgørende for dannelsen af knopper. 

Den negative indvirkning fra ukrudt er blevet påvist i et flerårigt forsøg, hvor væksten i træer på et areal med klippet græs blev sammenlignet med væksten i træer på et areal med bar jord. Træerne på arealet med græs var mindre og havde et mere overfladisk rodsystem end de træer, der stod i kulturen med bar jord. Det kan derfor anbefales at holde sin juletræskultur mest muligt ren for ukrudt.

Gødskningen af træerne skal selvfølgelig tilpasses jordbundsforholdene samt de træer, der står på arealet. Vi anbefaler derfor altid, at du får lavet en jordbundsanalyse og en nåleanalyse, inden du beslutter dig for, hvor meget du vil gøde dine træer.

Hvilke juletræsplanter skal jeg vælge?

Ud over jordbundsforholdene spiller kvaliteten af planterne, der skal plantes, selvfølgelig en stor rolle. Her er især rodsystemet vigtigt. Du skal sikre dig, at dine juletræsplanter har et stort antal fine og vitale rødder - på den måde er du sikker på, at træerne efter plantning kommer i hurtig vækst og etablering.

Et dårligt rodsystem kan betyde, at planten går helt i stå de første år. Her vil kun de nederste grenkranse udvikle sig, og de vil derfor komme til at dominere topskuddet, som så vil blive udsultet og "snydt" for den lille mængde cytokinin, som rodspidserne udvikler. Resultatet bliver, at antallet af knopper i den øverste del af træet formindskes. 

Herunder kan du se tre forskellige eksempler på, hvordan rødderne på et træ kan udvikle sig. 

Del denne