Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

/Files/Images/Jordprøvebor.jpg

Har du styr på din jordbund?

Selvom temperaturen stadig er lav, så kan foråret være her, inden vi ser os om! Giv dine juletræer den bedste start med vores juletræsgødninger.

Brug nåle- og jordbundsanalyser til at bestemme din gødningsstrategi

Det bedste udgangspunkt for en korrekt gødskning er et komplet overblik over jordtypen/jordtyperne i din juletræskultur.

Det fås kun ved at få foretaget en nåle- eller jordbundsanalyse af din kultur. 

Når du skal have foretaget en jordbundsanalyse, er det vigtigt, at du tager prøver flere steder fra marken og blander dem godt, inden du kommer jordprøven i bægeret eller posen, som du sender ind til laboratoriet.

Hvis du finder ud af, at din jordbund har en meget lav pH-værdi, så er dette som regel til at afhjælpe ved kalkning og efterfølgende nedmuldning.

Er der derimod en meget høj pH-værdi i din jord, så er det svært at gøre noget ved, og arealet må derfor desværre betegnes som uegnet til dyrkning af nordmannsgran.

De anbefalede pH-værdier er for

  • Fyrretræarter: 4,5-5,5
  • Grantræarter: 5,0-6,0

Som hovedregel bør du få lavet en jordbundsanalyse hvert andet år.

Hvis din jordbundsanalyse viser en god fordeling af næringsstoffer, skal du kun tilføre gødning svarende til den mængde, der udvaskes, mængden af træer, der fjernes fra arealet samt alderen på juletræskulturen.

Husk at du altid bør fordele udbringningen af gødning over to gange:

Første gang fra medio april til medio juni og anden gang fra medio juni til medio juli.

Se mere om gødningsstrategi på siden om Gødskning af juletræer.

Del denne