Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

Roundup XXL - Glyphosat - 5 liter

På lager

Levering: 2-3 dage


Roundup ukrudtsmiddel til skovkulturer, 5 liter

Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til:

 • Ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen.
 • Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
 • Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker.
 • Omlægning af brak- og græsmarker.
 • Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige planteskole- og skovkulturer samt juletræsplantager.
 • Stødbehandling af fældede træer og buske.
 • Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.
 • Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korsblomstrede afgrøder, lupin, hør, ærter, bønner, hestebønner og fodergræs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
 • Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Forbehold
Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt) efter fremspiring af afgrøden i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes at restindhold i animalske produkter fra disse dyr vil overskride grænseværdien. Dette gælder dog ikke for behandlede frugter og bær.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning med pensel.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.

Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2.7 L produkt/ha.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2.7 L produkt/ha op til og inklusiv 5.4 L produkt/ha.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 5.4 L produkt/ha (Spe3).

Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

 • 5 liters dunk
 • Godkendt fra 9. november 2023 - 15. december 2024

Hent sikkerhedsdatablad her.

Vær opmærksom på, at du fra 1. juli 2020 skal have tilknyttet et autoriationsnummer for at købe profesionelle sprøjtemidler. Autorisationsnummeret skal være registreret hos Miljøstyrelsen.

Vær den første til at skrive en kommentar