Logo - Foramsulfuron / Iodosulfuron

På lager

Levering i Danmark: 2-3 dage


5 liter Logo 375 g ukrudtsmiddel til juletræer

Logo (foramsulfuron / iodosulfuron) må kun bruges til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer, pyntegrøntbeplantninger, visse planteskolekulturer, i læhegn samt på udyrkede arealer.

Anvendelse: Logo (foramsulfuron / iodosulfuron) bruges til bekæmpelse af både én - og tokimbladet ukrudt på markkulturer. Især bekæmpes arter som dueurt, burresnerre, canadisk bakkestjerne, kamille, etårig rapgræs m.fl.

Agertidsel og kvik hæmmes betydeligt af midlet; ved en splitbehandling kan opnås bekæmpelse af kvik. Agersnerle bekæmpes ikke af Logo.

Se også Ronstar Expert, der indeholder både iodosulfuron og diflufenican.

Forbehold: Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer osv.)

Hent sikkerhedsdatablad her.

Vær opmærksom på, at du fra 1. juli 2020 skal være tilknyttet et CVR-nummer med autorisation til udbringelse af sprøjtemidler for at købe professionelle sprøjtemidler på vores webshop.

Vær den første til at skrive en kommentar