Logo

Velkommen til vores webshop!

Forsendelsesland: Danmark | DKK

Vælg et andet forsendelsesland

Besøg en af vores andre webshops

Såning af skovfrø

Her finder du en vejledning i, hvordan du forbereder jorden bedst muligt inden såningen samt til, hvordan du giver dine skovfrø de bedste betingelser for spiring.

Før såning

Det optimale areal er et åbent areal med let, veldrænet jord, hvor der er mulighed for at vande, og hvor ukrudtstrykket i jorden og omgivelserne er lav. De fleste skovfrøarter er følsomme over for svampesygdomme under fremspiringen. Overvanding og en tung vandlidende jord bør derfor undgås.

Når kimplanterne har smidt frøskallen og kimnålene er fuldt udfoldet, er planterne mindre sårbare for svampeangreb.
Jorden kan med fordel klargøres i god tid inden såning, så den første ”bølge” af fremspirende ukrudt kan bekæmpes inden såning. Jorden pløjes og harves/fræses, så man har et ensartet såbed.
Det bedste resultat opnås ved at så i en bekvem jord, når jordtemperaturen kommer over 8 grader, hvilket typisk vil være i perioden fra 1. maj til 15. juni.

Såning

Frøet kan enten sås i rækker eller bredsås i bede op til en meter, afhængigt af hvilket udstyr man har til at radrense og vedligeholde arealet.
På frøpakken er vedhæftet oplysninger omkring frø pr. kg. og spireevne. Disse oplysninger og ønsker til plantetæthed danner grundlag for, hvor tæt frøet sås.

350-450 planter pr. m2 er et godt udgangspunkt. For rækkesåning er 40 planter pr. rækkemeter passende.

Det er ikke alle frø, der bliver til planter, og succesraten er meget forskellig fra lokalitet til lokalitet og faktorer som vejr, jordtype og teknik er afgørende for resultatet. Man må derfor gøre sig sine egne erfaringer under de dyrkningsforhold, man har til rådighed.

Nordmannsgran sås i ca. 1 cm dybde. I stedet for at dække med jord, kan man med fordel dække med vasket/kalkfrit sand. 
Efter såning og dækning bør der tromles med glattromle eller lignende for at sikre, at frøet har en god jordkontakt.  

Efter såning 

Frøene er eftertragtet føde for fugle og knoporme, både når de ligger i jorden og efter fremspiring. Derudover kan harebid være en udfordring for de små planter i det første år. Man kan derfor med fordel dække arealet med skyggenet på bøjler, hvilket reducerer fordampningen, skærmer mod stærk sol og vind samt fremmer strækningsvæksten. Det giver samtidig et godt klima for fremspiringen.
Fra såning til endt fremspiring holdes jorden let fugtig med vanding, hvis det er nødvendigt.

Skyggenet og tunnelbuer